Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > RWZI Dodewaard

RWZI Dodewaard

Appelenburgseveldweg 2
6669 CX Dodewaard


De huidige rwzi in Dodewaard zal worden uitgebreid van circa 27.000 naar circa 70.000 inwonerequivalent (de gemiddelde hoeveelheid vervuiling in het afvalwater, die een persoon in huis veroorzaakt). Hiervoor wordt een beperkt deel van de bestaande onderdelen gerenoveerd en worden er onderdelen nieuw bijgebouwd. Het concrete ontwerp voor deze uitbreiding wordt de komende maanden door aannemer Eliquo in verder in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd. Na de zomer van 2019 kan gestart kan worden met de bouw. De aanleg van de zonnepanelen vindt na het afronden van de bouwactiviteiten plaats. Begin 2021 moet de uitbreiding van de rwzi gereed zijn.