Bewuste Bouwers, beste buren!


RWS Toren

Gildemeestersplein 1
6826 LL Arnhem


Herbestemming / transformatie van een voormalig kantoorpand van Rijkswaterstaat naar / tot studentenhuisvesting voor 294 studenten.