Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Onder Onnes

Onder Onnes

Kamerlingh Onnesstraat 20
6533HL Nijmegen


Giesbers Groep heeft de grond aan de Hatertseweg verworven en samenwerking gezocht met woningcorporatie Standvast Wonen. Daarbij is afgesproken dat Giesbers een sturende rol kreeg als ontwikkelaar èn als bouwteampartner. Door de marktsituatie is een gewijzigd risicoprofiel ontstaan. Er is een groter aantal huurwoningen ingepast, waarmee Standvast haar portefeuille kon uitbreiden.

De locatie biedt een unieke kans: een vitale woonomgeving creëren met een mix van mensen, woningen, koop en huur, voor jong en oud, samen of alleen. De stedenbouwkundige vorm van Ônder Onnes is ontstaan door zijn omgeving. Hoogteverschil op de terreinsituatie en geluidsbelasting door wegverkeer in de nabije omgeving zijn mede bepalend geweest voor de opzet en architectuur.

Niet alleen de haalbaarheid en maakbaarheid, vooral de juiste vertaling van de vraag naar het product is kenmerkend voor onze aanpak hier. In de zoektocht om de verschillende belangen zoveel mogelijk te dienen, maakten wij keuzes die uiteindelijk resulteren in een mooie balans tussen leefbaarheid en duurzame investering. Enerzijds vertaalt zich dat in de woningen, anderzijds in een wijk, waar het prettig wonen is. Ten opzichte van de in het Bouwbesluit gestelde ambitie van 6,0 behaalden wij een GPR-score van 7.

Variatie zorgt voor keuzemogelijkheden die aansluiten bij de persoonlijke wensen van de toekomstige bewoners. De woningen bezitten een aantal vaste en variabele componenten. Bij de technische invulling vraagt dat aandacht voor architectuur en metselwerk. Vanuit onze kennis kijken we continu mee naar de beelden die ontstaan. Het eindbeeld bewijst uiteindelijk dat eenvoud kwaliteit oplevert.