Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > N307 Roggebot – Kampen

N307 Roggebot – Kampen

Roggebotsluis 1
8251 PN Dronten


Bij het project N307 Roggebot-Kampen gaat het om de verbetering van de N307 tussen Roggebot en de aansluiting op de N50 bij Kampen. Daarnaast is het project onderdeel van het programma “Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Fase 2”. Het deelproject: “Verwijderen van de Roggebotsluis in combinatie met vernieuwing van de N307 tussen Roggebot en de N50 Kampen”.

Het huidige Roggebotcomplex verhindert een vrije afstroom van het hoogwater via het Reevediep en het Drontermeer naar het Vossemeer en het IJsselmeer. Door het hele complex weg te halen, ontstaat een doorstroomopening van ongeveer 100 meter breed tussen het Drontermeer en het Vossemeer en kan het water vrij doorstromen. De N307 loopt over de Roggebotsluis. Als deze sluis wordt weggehaald, verdwijnt ook de verkeersverbinding tussen Flevoland en Overijssel. Om die reden moet een nieuwe brug over het Veluwerandmeer zijn gebouwd voordat de sluis kan worden weggehaald.