Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Montessori College Nijmegen

Montessori College Nijmegen

Kwakkenbergweg 27
6523 MJ Nijmegen


Duurzame nieuwe huisvesting met toekomstwaarde

Het nieuwe Montessori College biedt onderdak aan ruim 1.400 middelbare scholieren. Waar zij voorheen over drie verschillende locaties in Nijmegen gevestigd waren, is voor de nieuwbouw gekozen voor een locatie aan de Kwakkenbergweg. Hier is een deel van de bestaande gebouwen gesloopt om ruimte te bieden aan twee nieuwe. Eén voor de VMBO-bovenbouw en één voor VMBO-T, HAVO en VWO.

De combinatie GiesbersWijchen/Kropman Installatietechniek is geselecteerd om een aanbieding te maken en is op basis van prijs, plan van aanpak, planning, analyse op bouwplaats en op kansen en risico’s als economisch meest voordelige inschrijver (EMVI) uit de bus gekomen.

Bij de conceptuitwerking zijn wij op zoek gegaan naar een optimum om gebruiksbelang, beeldkwaliteit, techniek, comfort en geluidsproblematiek met elkaar te verenigen. De keuze om te werken in een BIM-omgeving heeft ertoe geleid dat risico’s in een vroeg stadium zijn vertaald naar kansen.

We hebben een groot aantal maatregelen genomen met betrekking tot gezondheid en duurzaamheid. Integratie van energiezuinigheid, luchtkwaliteit en comfort dat het frisse scholenconcept hier vraagt, hebben wij ingevuld door toepassing van betonkernactivering en warmtekoudeopslag. In dit project hebben we voordurend de materiaalkeuze afgewogen, zodat de onderhoudskosten op de lange termijn lager zullen blijven. Daarmee behaalden we een GPR-score van 8,1.

Onze omgevingssensitiviteit komt tot uitdrukking in de aandacht die uitgaat naar veiligheid van de scholieren. De bedrijfsvoering van het Montessori College staat centraal voor onze logistieke benadering. Een ander omgevingsaspect waarmee we rekening houden in de groene omgeving waar we bouwen is flora & fauna.