Bewuste Bouwers, beste buren!


LAB42

Sience Park 904
1098 XH Amsterdam


Nieuwbouw gebouw LAB42 voor de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (WNWI). Het gebouw heeft 6 verdiepingen met een grondvlak van 45 x 60 meter, wat resulteert in een BVGO van circa 15.000m2 met middenin het gebouw een atrium over de volle hoogte. Het gebouw is flexibel van opzet. Er komen onderwijsruimtes, studieplekken, onderzoekruimtes, werkplekken en ruimtes voor samenwerking met andere disciplines van de UVA en met externe partijen op het gebied van AI. Met uitnodigende voorzieningen die ontmoeting, kennisdeling en kruisbestuiving tussen wetenschappers, studenten, bedrijfsleven en maatschappelijke partners stimuleren zal een uniek eco-systeem op het gebied van AI ontstaan. het gebouw wordt duurzaam en circulair opgezet (energie neutraal gebouw). Ontwerpthema's voor de uitwerking van het gebouw zijn: gezonde omgeving, omgeving die ruimte biedt aan inspiratie, flexibele omgeving en een slimme omgeving, SMART-building.