Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Integrale rioolvervanging Overwhere

Integrale rioolvervanging Overwhere

Van IJsendijkstraat 91
1442 CJ Purmerend


De riolering in de Purmerendse wijk Overwhere-Zuid is 50 jaar oud en aan vervanging toe. De vervanging zal gecombineerd worden met een integrale aanpak van de openbare ruimte. Het bestaande rioleringstelsel in Overwhere-Zuid bestaat momenteel uit een gemengd rioolstelsel, wat betekent dat het regenwater en afvalwater gezamenlijk worden afgevoerd. Het gemengd stelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij het regenwater en afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd. De bewoners krijgen de keuze om deel te nemen aan het gescheiden rioolstelsel of om de huidige huisaansluiting te behouden. Binnen de financiƫle mogelijkheden zal aandacht zijn voor bestrating, groen, straatherinrichting en straatmeubilair.

De opdrachtgever hecht veel waarde aan communicatie, bereikbaarheid en duurzaamheid.
Op het gebied van communicatie wordt er bijvoorbeeld een speciale bewonerskrant uitgegeven met informatie over het werk en is er een omgevingsmanager in de persoon van Eddy Kamerbeek.
In het kader van duurzaamheid wordt de oude bestrating gerecycled en de grond hergebruikt.
De opdracht is onderverdeeld in 2 percelen, perceel A en perceel B. Perceel A is op dit moment volop in uitvoering en perceel B gaat naar verwachting in het derde kwartaal van 2012 van start.