Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > HOV-as west fase 3

HOV-as west fase 3

Paterswoldseweg Nabij 84
9727BG Groningen


De HOV-as west fase 3 is een project om de bestaande busbaan van het P+R terrein in Hoogkerk naar de Paterswoldseweg in Groningen te verlengen tot achter het Hoofdstation. Het globale traject is: busbaan Koeriersterweg – voormalig NELF terrein – terrein VLP post Zaanstraat 10 – Zaanstraat – aansluiting op Emmaviaduct. KWS Infra en Hegeman Beton- en Industriebouw leggen samen dit project aan.

Het project bestaat onder andere uit de aanleg van twee kunstwerken: een tijdelijke brug over de Paterswoldseweg en een tafelbrug over het Noord-Willemskanaal. Daarnaast worden ook ten behoeve van de busbaan de taluds van het Emmaviaduct aangepast. De busbaan zal bestaan uit een asfaltverharding.