Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > HOV Onderdoorgang Velsen

HOV Onderdoorgang Velsen

Santpoortse Dreef onbekend
2071 TN Velsen


In 2011 is de Provincie Noord – Holland een gezamenlijk project gestart met de gemeente Velsen ten behoeve van de aanleg van een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding (HOV). Door de aanleg van deze HOV verbinding wordt de bereikbaarheid van Velsen verbeterd. Deze verbetering manifesteert zich met name in een frequenter aanbod van bussen en kortere en meer betrouwbare reistijd. Het project is opgedeeld in tien deelprojecten. Het object van deze aanbesteding omvat Deelproject 4 en betreft de kruising van de HOV busbaan met de spoorlijn tussen Santpoort Noord en Driehuis. ProRail realiseert in opdracht van de Provincie de volledige onderdoorgang van maaiveld tot maaiveld. De totale lengte van de onderdoorgang bedraagt ca. 280 m1 waarvan de spoorkruisende moot ca. 10 m1 bedraagt. Voor het werk worden 3 x 52 urige Trein Vrije Periodes (TVP) voorgemeld. Deze zijn voorzien in november 2015, maart/april 2016 en mei/juni 2016. Augustus 2015 wordt bekend of de voorgemelde TVP’s worden toegekend.