Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Herinrichting Vijzelstraat

Herinrichting Vijzelstraat

Herengracht 500
1017CB Amsterdam


Renovatie van drie monumentale bruggen in combinatie met de herinrichting van het maaiveld en verleggen van kabels en leidingen