Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Fietstunnel Húns Leons in de provinciale weg N359

Fietstunnel Húns Leons in de provinciale weg N359



De weg tussen Bolsward en Leeuwarden (N359) wordt aangepakt om de bereikbaarheid van zuidwest Friesland en de verkeersveiligheid te verbeteren. De N359 heeft de functie van stroomweg (belangrijke regionale autoweg), maar voldoet niet aan de eisen. Op een stroomweg mag maximaal 100 km per uur worden gereden en er mag geen kruisend verkeer plaatsvinden. Op dit moment voldoet de weg niet aan deze eisen omdat de kruisingen gelijkvloers zijn. Daarom worden op verschillende punten ongelijkvloerse kruisingen aangebracht.

Een onderdeel van de verbetering van de N359, is de aanpak van het kruispunt Húns – Leons. Het kruispunt is gelijkvloers, wat gevaarlijke situaties op kan leveren voor fietsers en voetgangers. Om de kruising veiliger te maken, wordt er een fietstunnel gebouwd. Deze tunnel loopt straks onder de provinciale weg door.

De werkzaamheden buiten starten in oktober 2014. Als alles volgens planning verloopt zal de fietstunnel in maart 2015 opgeleverd worden.