Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > EU-203 – TenneT

EU-203 – TenneT

Wilhelminahofkade 1a
4454PM Borssele


Project betreft een uitbreiding van het bestaande 380kV station in Borssele. Deze uitbreiding vindt deels plaats op het terrein van EPZ.
Werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:
-grondwerk
-funderingswerkzaamheden
-betonwerk
-primaire installaties
-secundaire installaties
-terreininrichting
-veldhuisje