Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Deventer Ondergrondse Stalling Station (D.O.S.S.)

Deventer Ondergrondse Stalling Station (D.O.S.S.)

Stationsplein 1
7411 HB Deventer


Het project DOSS(Deventer Ondergrondse Stalling Station) behelst het vergroten van de bestaande ondergrondse fietsenstalling welke Hegeman in de beginjaren van 2000 heeft gerealiseerd.

In de nieuwe stalling moet ruimte zijn voor ongeveer 3700 stallingsplaatsen. Om de realisatie van de nieuwe stalling mogelijk te maken moet er een tijdelijke fietsenstalling worden opgericht op de nog te dempen gracht voor het stationsplein.

De bestaande wegindeling langs het Stationsplein wordt aangepast om voldoende ruimte te creƫren voor de bouw van de stalling.

De bouwkuip bestaat uit damwanden met ankers en onderwaterbeton, welke tegen de bestaande stalling aan worden gebracht. Tevens zal een groot deel van de bestaande stalling moeten worden gesloopt. Qua ruimte is dit project een grote uitdaging, omdat hier nagenoeg geen werkruimte beschikbaar is. Werken op een postzegel dus!

De geprognotiseerde oplevering is voorzien medio 2015.