Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Baggerwerkzaamheden havens te Yerseke

Baggerwerkzaamheden havens te Yerseke

Ankerweg (Koningin Julianahaven) en Meerpaalweg (Prinses Beatrixhaven) 19
4401KA Yerseke


Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verrichten van meetwerkzaamheden ten behoeve van hoeveelheidsbepaling baggerspecie;
– het baggeren van de waterbodem in de Koningin Julianahaven en Prinses Beatrixhaven te Yerseke;
– het afvoeren en verspreiden van vrijgekomen baggerspecie;
– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.