Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Afmeervoorziening UWT

Afmeervoorziening UWT

Bunschotenweg 160
3089 KC Rotterdam


De werkzaamheden bestaan uit:
– Het ontwerpen en realiseren van een afmeervoorziening UWT ten behoeve van de op- en overslag van containers;
– Het ontwerpen en realiseren van een nieuwe ligplaats voor binnenvaartschepen (Friso 7);
– Het verplaatsen van bestaande binnenvaartligplaatsen 5 en 6 (Friso 5 en 6);
– De bagger, kust- en oeverwerken (Glooiing, bodembescherming, ter plaatse van de afmeervoorziening UWT.