Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > A6 Aansluiting 10 Lelystad

A6 Aansluiting 10 Lelystad

Larserpad
Lelystad


Door de toename van het verkeersaanbod is de capaciteit van de op- en afrit op de A6 bij Lelystad niet meer voldoende. Rijkswaterstaat past daarom de aansluiting Lelystad (10) aan. De opdracht voor de aanpassingen op aansluiting Lelystad is gegund aan BAM Wegen B.V. Regio Noordwest. De werkzaamheden starten komende winter en zijn naar verwachting begin juli 2014 afgerond.

Door de toename van het verkeersaanbod blijken de op- en afrit bij Lelystad niet meer voldoende te werken. In de ochtendspits ondervindt het verkeer bij oprit 10 Lelystad hinder om de A6 op te komen richting Almere. In de avondspits ontstaat er file op de A6 vanuit Almere voor afrit 10. Rijkswaterstaat past daarom de aansluiting Lelystad (10) aan. De toerit wordt verlengd en de toe- en afrit worden verdubbeld naar twee rijstroken. Met deze maatregelen wil Rijkswaterstaat de doorstroming verbeteren, de verkeersveiligheid op dit tracé vergroten en zo een bijdrage leveren aan een goede bereikbaarheid van de regio.

De maatregelen bij aansluiting Lelystad (10) zijn onderdeel van het programma Beter Benutten A6. In het programma Beter Benutten A6 werken Rijkswaterstaat, provincie Flevoland en gemeente Lelystad samen aan het wegnemen van verkeersknelpunten rond de A6 bij Lelystad.