Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > A58 aansluiting Goes

A58 aansluiting Goes

Nansebaan thv spoorlijntje stoomtrein Goes
4462 GR Goes


Automobilisten die in de ochtendspits Goes inrijden en tijdens de avondspits de stad weer verlaten, zullen het bevestigen: Goes moet beter bereikbaar worden. Om het verkeer aan de Zuidkant van Goes vlot de stad in en uit te laten rijden komt er een extra aansluiting op de A58. In november 2016 starten we met de werkzaamheden. We verwachten dat eind 2017 de eerste auto’s over de aansluiting gaan rijden en het onderhoud is uitgevoerd.
De aansluiting verbetert de bereikbaarheid van Goes, voorkomt dagelijkse file tijdens de spits, maar verbetert ook de verkeersveiligheid. Bovendien biedt dit veel kansen voor het Goese bedrijfsleven. Goes zet zich hier samen met Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, SGB en de gemeente Borsele voor in.