Bewuste Bouwers, beste buren!

Bouwen midden in het drukste gebied van Nederland

Schiphol Landside Infrastructure - Goed Voorbeeld - Bewuste Bouwers

Terwijl Schiphol zich voorbereidt op de toekomst, draait de luchthaven natuurlijk gewoon door. De bouwbedrijven die de nieuwbouw mogen realiseren, staan daarmee voor een uitdaging. Hoe voer je in die drukke omgeving een bouwproject uit zonder de omgeving en het (vlieg)verkeer te hinderen? BAM Infra Projecten gaat hier tot het uiterste om veilig en zonder overlast het terrein gereed te maken voor de bouw van de nieuwe terminal.BAM Infra heeft van onze auditor twee Goede Voorbeeld gekregen op dit bouwproject, genaamd Schiphol Landside Infrastructure.

Sinds maart is BAM Infra druk bezig om het terrein klaar te maken voor de bouw van de terminal, die in juli 2019 moet beginnen. Dat betekent de aanleg van een nieuwe voorrijweg en de aanleg van tientallen kilometers aan kabels voor gas, water, data, elektriciteit. Daarvoor moeten ook veel huidige palen en een oud viaduct worden verwijderd. BAM Infra staat dus voor Schiphols grootste verleggingsproject ooit. En dat in een van de drukste gebieden van Nederland.

Goed Voorbeeld 1: Ex-situ sloop

Als Bewuste Bouwer werkt BAM Infra in nauw overleg met Schiphol en de omgeving, om te zorgen dat veiligheid gegarandeerd is en overlast beperkt wordt. Zo bleek uit de stakeholderanalyse vooraf dat de nabijgelegen verkeerstoren werkt met apparatuur die gevoelig is voor trillingen. Daarop heeft BAM Infra de werkwijze aangepast, door de sloop van de palen en een oud viaduct zoveel mogelijk elders uit te voeren. Ook het vliegverkeer blijft gespaard. Om de hinder van opwaaiend stof te beperken, zorgt de aannemer dat de bouwgrond continu wordt natgehouden.

Schiphol Landside Infrastructure - Goed Voorbeeld - Bewuste Bouwers

Verkeersregelaars

Een andere uitdaging voor BAM Infra is de organisatie van het bouwverkeer op de drukke wegen rond Schiphol. In nauw overleg met Schiphol past de aannemer alle werkzaamheden en aanleveringen aan op de verwachte drukte. Bouwverkeer vindt alleen plaats op beperkte momenten, waarop de aannemer zelfs verkeersregelaars inzet om de veiligheid te garanderen. Het personeel komt en gaat met een speciale busterminal.

Goed Voorbeeld 2: Goede afscherming

Een ander goed voorbeeld is de afscherming van het terrein. BAM Infra heeft als Bewuste Bouwer het gehele bouwterrein afgeschermd voor het publiek. Dankzij de barriers rond het terrein vormt het verkeer daarbij geen gevaar voor het personeel. Waar nodig wordt met speciale noise control-doeken de geluidshinder extra beperkt, zoals bij een nabijgelegen
terras.

Schiphol Landside Infrastructure - Goed Voorbeeld - Bewuste Bouwers

Het project wordt ook vergemakkelijkt door te werken met onderaannemers die vertrouwd zijn met de situatie op Schiphol. Mochten partijen in de omgeving toch hinder ondervinden, dan kunnen zij contact leggen met de aangestelde omgevingsmanager. Zij inventariseren alle klachten en koppelen dit door aan de uitvoerders. Bovendien wordt ook het personeel erop gewezen dat een goede verzorging en een opgeruimd terrein in deze drukke omgeving extra belangrijk is. Daarmee zet BAM Infra alles in het werk om niet alleen Schiphol toekomstbestendig te maken, maar ook de Bouwsector een goed imago te geven.

Door: Barbara van Baarsel & Mark Dyson – Buro Barcode