Bewuste Bouwers, beste buren!

Bouwen + biodiversiteit = natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen - biodiversiteit - prijsvraag - Bewuste Bouwers

We hebben het hier over een prijsvraag. Een droom. En een initiatief van onder andere DuurzaamDooor, onze samenwerkingspartner NL Greenlabel, Wageningen University & Research, AM en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook een aantal bouwers staat aan de wieg van dit idee.

De droom

De druk op het stedelijk en landelijk gebied neemt toe door een sterke vraag naar woon- en werklocaties binnen de grenzen van ons land. Tegelijkertijd hebben we steeds meer te maken met bijvoorbeeld waterproblematiek. De oude tegenstelling tussen bouwen en natuur kan verdwijnen door aandacht voor groen en biodiversiteit bij bouwprojecten. Natuurinclusief bouwen draagt immers bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. DuurzaamDooor droomt van bouwprojecten en gebiedsontwikkeling waar groen zorgt voor onder meer meer biodiversiteit en een prettige leefomgeving voor de inwoners.

De prijsvraag

Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces, is het van belang dat gemeenten en projectontwikkelaars natuurinclusief bouwen consequent meenemen bij het begin van de planvorming. Om deze ontwikkeling te stimuleren en de impact van natuurinclusief bouwen te vergroten heeft DuurzaamDooor het initiatief genomen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, als onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen).
 

Nomineer de meest innovatieve uitvraag voor stads- en gebiedsontwikkeling waarbij natuurinclusief bouwen bijdraagt aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.

Doe mee

De organisatoren van de prijsvraag zijn op zoek naar innovatie en ambitieuze voorbeelden van uitvragen waar natuurinclusief bouwen op een slimme en doordachte wijze onderdeel van is. Het gaat om plannen voor bouwprojecten waarbij op, tegen en/of naast de gebouwen groen wordt toegepast dat bijdraagt aan biodiversiteit en aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving. Het project hoeft nog niet gerealiseerd te zijn.

Wil je anderen inspireren met een goed voorbeeld? Zend je uitvraag in of nomineer een project voor de wedstrijd waarna de jury de inzendingen beoordeelt en de drie meest innovatieve en ambitieuze inzendingen nomineert. In het voorjaar van 2019 volgt bekendmaking van de winnende uitvraag tijdens een netwerkbijeenkomst. De voorwaarden voor de wedstrijd leest je hier.

Jury

De juryleden van de prijsvraag zijn:

  • Erik Pasveer, bouwmeester Gemeente Den Haag
  • Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland
  • Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft
  • Jan Fokkema, directeur NEPROM
  • Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel

De prijs

De winnende uitvraag krijgt een landelijk podium en ontvangt daarnaast een mooie, tastbare prijs.

Op de foto: daktuin van het Circl-gebouw op de Zuidas in Amsterdam.
Fotocredits: Donkergroen, via NL Greenlabel.