Bewuste Bouwers, beste buren!

Blog: Informeer buurtbewoners met het bouwbord!

Blog geschreven door: Joost Swaan
Verenigingsmanager afdeling Amsterdam, Midden-Holland en Infraplatform RRN – Bouwend Nederland Regio Randstad Noord

In Duitsland en Frankrijk is het al jaren gebruikelijk, in Nederland zijn we er minder bekend mee: het bouwbord. In sommige delen van Amsterdam is het bouwbord nu verplicht. Draagt een bouwbord bij aan het beperken van overlast voor de buurt? Het aantal verbouwingen neemt de laatste jaren fors toe in Amsterdam, waardoor bewoners in (met name) stadsdelen West en Zuid overlast ervaren door stof en lawaai. Na een pilotproject hebben verschillende stadsdelen het besluit genomen om de plaatsing van een bouwbord verplicht te stellen.

Op het bouwbord staat informatie over de werkzaamheden, de contactpersoon en de vergunning. Het bord moet tenminste een week voordat het werk begint bij het pand zijn geplaatst. Zo zijn buren voorbereid en kunnen ze een nummer bellen bij acute overlast of prangende vragen. Het bord is in heel West, Zuid en Centrum vanaf 15 mei verplicht voor vergunningplichtige werkzaamheden. De verplichting is opgenomen via een voorwaarde in de omgevingsvergunning.

Vaststaat dat in een metropool als Amsterdam er altijd ge- en verbouwd zal worden. Denk aan de energietransititie en alle huizen die hiervoor moeten worden verduurzaamd, maar ook achterstallig onderhoud aan kademuren en bruggen, noodzakelijk funderingsherstel en aanpassingen aan het kabel- en leidingennetwerk. Heldere communicatie met buurtbewoners is een cruciaal onderdeel om het (ver)bouwproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit voorkomt onbegrip/overlast en irritaties bij de buurt en zorgt er voor dat de werkzaamheden zo spoedig mogelijk kunnen worden afgerond. Een bouwbord is in dat kader natuurlijk een goeie zet die ook de nodige sympathie kan creëren bij buurtbewoners. Daarnaast wordt het voor handhaving ook makkelijker: Bouwwerkzaamheden en geen bord, dan is er wat aan de hand! Dit voorkomt hopelijk dat aannemers die netjes volgens de regels werken minder vaak worden gecontroleerd en degene die het niet zo nauw nemen met vergunningen, arbo en overlast juist wel.

Om het bouwbord te promoten heeft Bouwend Nederland afdeling Amsterdam gratis exemplaren van het bouwbord beschikbaar gesteld aan al haar leden. Deze vinden inmiddels gretig aftrek. Veruit de meeste aannemers die zijn aangesloten bij onze afdeling doen al heel veel om de buurt zo compleet mogelijk te informeren over (toekomstige) werkzaamheden. Dit varieert van het aanstellen van een aanspreekpunt voor omwonenden tot het verspreiden van informatieboekjes. Het bouwbord is daar een mooie toevoeging op.