Bewuste Bouwers, beste buren!

Blog: Hoe veilig houdt men het op Olympiaweg?

Al eerder schreef ik een blog over de veranderende skyline van mijn geboortestad: Rotterdam. Niet alleen herrijzen nieuwe gebouwen, ook worden oude gebouwen geveld om plaats te maken voor nieuwbouw of een andere invulling. Op mijn geboorteplek, het Sint Clara Ziekenhuis onder de rook van De Kuip -en dan toch Sparta-fan-, liggen nu de sportcampus en de sportvelden Varkenoord van sportclub Feijenoord aan de Olympiaweg.

En nu is de Olympiaweg, een drukke verbindingsweg op Zuid, aan de beurt. Een flinke opknapbeurt/renovatie die onderdeel uitmaakt van Stadionpark, dat zelf ook een metamorfose zal ondergaan met ruimte voor woningbouw, bedrijven, sport en een nieuwe plek voor het nieuwe Feijenoord-stadion.

Werkzaamheden

Op 20 april 2020 is aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. samen met Van der Helm B.V. begonnen met rioolvervanging en -aanleg, daaraan gerelateerde bestratings- en asfalteringswerkzaamheden en groenvoorzieningen voor de gemeente Rotterdam. Voor deze samenwerking is een combinatie opgericht genaamd MeerHelm.

De werkzaamheden duren tot de zomer van 2021. Evides Waterbedrijf werkt tegelijk aan de waterleiding. Zo hoeft de weg maar één keer afgesloten te worden en omdat er in fases wordt gewerkt, blijft de Olympiaweg altijd in één richting open voor het verkeer.

Fase 1 bestaat uit het werken aan de rijbaan aan de spoorzijde en de aanleg van bus parkeerplaatsen en een fietspad. Fase 2 omvat het vernieuwen van het fiets- en voetpad aan de kant van de sportvelden. Als laatste fase (Fase 3) is het werk aan de rijbaan aan de kant van de sportvelden aan de beurt. In alle fases blijft de Olympiaweg toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ook de sportvelden blijven dus voor fietsverkeer bereikbaar.

Safety Walk

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en is het project aangemeld bij Bewuste Bouwers. Als onderdeel van de aanbieding van Combinatie MeerHelm is er ook een Plan van Aanpak opgesteld, waarin het voorstel is gedaan om elk kwartaal een Safety Walk uit te voeren.

“Wij vinden het belangrijk om niet alleen onze mensen, maar ook onze opdrachtgever in de veiligheidsrisico’s in ons vak en het belang van veiligheid mee te nemen”, zo vertelt Joris van der Meer (directeur).

In mijn hoedanigheid als coördinerend auditor van Bewuste Bouwers ben ik uitgenodigd om, samen met opdrachtgever gemeente Rotterdam en vertegenwoordigers van beide bedrijven, deel te nemen aan de Safety Walk over en langs het project. Het doel is het verkleinen van de veiligheidsrisico’s door een stukje begeleiding, door het stellen van kritische vragen omtrent de verkeerssituatie en door het delen van kennis voor een zo veilig mogelijke omgeving. Het mooie van zo’n Safety Walk is dat een ieder met een andere bril kijkt. Dus uiterst leerzaam, ook voor mij.

Niet te sturen gedrag

Ter hoogte van de Luchtbrug en de ingang van De Kuip is de in- en uitgang van het project. Naast een afgesloten bouwhekwerk zijn verderop schrikhekken met borden geplaatst. Zelfs Google Maps geeft de tijdelijke omleiding aan. En dan is het onbegrijpelijk, dat in die paar minuten tijd dat wij daar stonden, toch vier auto’s door de schrikhekken reden en vertwijfeld voor het bouwhek stonden. Wat kun je nog meer doen als verantwoordelijke, vraag je je af.

Met de ronde over het project zijn wat verbeterpunten ter sprake gekomen. Daarnaast is het positief dat er goed contact is met de opdrachtgever en deze zich ook actief laat zien. Combinatie MeerHelm heeft goede zorg voor veiligheid en omgeving. Nu ben ik benieuwd hoe zij verdere invulling geven aan de overige pijlers van Bewuste Bouwers. In het vierde kwartaal van dit jaar staat de audit op het programma. 

Wie zijn Van der Meer en Van der Helm?

Aannemingsbedrijf Van der Meer Aannemingsbedrijf B.V. is actief in de Grond-, Weg-, Waterbouw en Groenvoorzieningen waaronder bouw- en woonrijp maken, machinaal straatwerk, rioolaanleg, -onderhoud en -service, onderhoud watergangen w.o. baggerwerken, sloten en maaien, realisatie en onderhoud van kademuren, damwanden en beschoeiingen, aanleg en onderhoud van sportvelden, groenvoorzieningen en recreatieprojecten, tuinen en parken, de complete infrastructuur.

VanderHelm Bedrijven B.V. uit Berkel en Rodenrijs is de bodembrede dienstverlener, voor alles wat op en in de bodem moet gebeuren, in de gehele keten van onderzoek, advies en realisatie met de specialismen Milieu, Civiel & Infra en Ecologie.

Marco Waarts is coördinerend auditor bij Bewuste Bouwers. Vanuit zijn rol voert hij o.a. audits en mysteriebezoeken uit op bouwplaatsen van bedrijfs-en projectdeelnemers. Bovendien voert hij adviesgesprekken en zo komt hij dus op veel verschillende bouwplaatsen. In zijn blogs deelt hij graag wat hem opvalt en bezighoudt.