Bewuste Bouwers, beste buren!

Blog: Hoe kun je ontwikkelen zonder overlast voor omwonenden, bouwvakkers en natuur?

Rosa van Werven en Steven Kamerling

Geschreven door: Rosa van Werven (links op de foto – rechts op de foto: collega Steven Kamerling)

NL Gebiedslabel is een procestool om samenhangende duurzaamheid te implementeren, te borgen en meetbaar te maken. Zo kan worden bekeken hoe er in een gebiedsontwikkeling invulling wordt gegeven aan samenhangende duurzaamheid. Daarbij telt niet alleen het eindresultaat, maar ook het ontwerpproces, de realisatie en het beheer.

In deze blog wil ik ingaan op de manier waarop de NL Gebiedslabel-methodiek de realisatie beoordeelt. Voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden hebben immers invloed op mens, natuur en milieu.

Vragen

Bij de beoordeling van de realisatie worden de volgende vragen gesteld: Past de aanbestedingswijze en contractvorm bij de duurzame doelstellingen? Voorkomt de aannemer gedurende de realisatiefase onnodige hinder en vervuiling? Hoe is de bedrijfsvoering van de uitvoerende bedrijven te kenmerken?

Door deze vragen te stellen, wordt houvast gegeven aan de voorafgestelde duurzaamheidsambities tot en met de realisatiefase. Middels onze methodiek wordt dus gestimuleerd dat tijdens de realisatiefase de in de ontwerpfase voorgenomen duurzaamheid maximaal wordt nagestreefd en daarnaast schade en overlast tijdens de realisatie worden voorkomen.

Maar hoe dan?

Zorg ervoor dat het uitvoerende bedrijf de hoogste standaard van duurzaam werken bezit, zowel bij de uitvoering als bij de thuisbasis. Dit kan bijvoorbeeld door het bezit van ISO 14001, het werken met een bouwteam, 100% EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving) of RCC (Rapid Circulair Contracting). Ook werken volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers wordt binnen onze methodiek gehonoreerd.

Vanuit onze optiek is het belangrijk het aanwezige groen zo veel mogelijk te behouden, de buren te vriend te houden en samenwerking te stimuleren. De volgende maatregelen kunnen daartoe bijdragen:

  1. Zoek naar mogelijkheden om ecologen of bomendeskundigen tijdig te betrekken;
  2. Behoud zoveel mogelijk bomen middels boombescherming/stamommanteling en plaats geen zwaar materieel in boomprojectie;
  3. Denk na over tijdelijke invulling van groen tijdens realisatie ten behoeve van behoud biodiversiteit op de plek;
  4. Denk na over tijdelijke invulling van de plek ten behoeve van betrokkenheid omgeving en Maak hiervoor een communicatieplan voor de realisatiefase;
  5. Werk met een bouwteam. Dit versterkt de samenwerking en beperkt de kans op fouten, verspilling en onnodige werkzaamheden;
  6. Zet 3D-ontwerpen in om verspilling van grond- en bouwstoffen te beperken, omgeving en stakeholders beter te informeren, faalkosten te beperken en doorlooptijd te verkorten;
  7. Bomen, heesters en kleinere planten die niet kunnen blijven staan, verplaatsen of laten ophalen (eventueel op Insert Groen) aanbieden of een ‘struikroof’ organiseren)
  8. Indien worteldek van waardevolle bomen wordt vrijgemaakt, gelegenheid gebruiken om groeiplaats te versterken (bijvoorbeeld met Treeparker van Greenmax)
  9. Elektrisch materieel toepassen dat minder geluids- en stankoverlast produceert (bijvoorbeeld volgens het Duurzame Bouwplaats-concept van Heijmans).

Over de auteur: Sociaal planoloog Rosa van Werven houdt zich binnen NL Greenlabel als projectmanager voornamelijk bezig met de toepassing van het NL Gebiedslabel en het NL Terreinlabel. Ze coördineert de toepassing van het model en zorgt ervoor dat het gehele beoordelingsproces binnen ruimtelijke projecten vlekkeloos verloopt. Haar organiserend vermogen, open houding en haar doorzettingsvermogen zorgen voor een positieve energie in het proces en mooie oplossingen.

NL Greenlabel is netwerkpartner van Bewuste Bouwers.