Bewuste Bouwers, beste buren!

Blog: De toegankelijke Nationale Product & Project Database – het circulaire alternatief

Geschreven door: Kelly Ruigrok – Global Sustainable Enterprise System

Bewust Bouwen kun je niet vroeg genoeg onderdeel maken van iedere bouwopgave.

Het Global Sustainable Enterprise System (GSES) faciliteert de Nationale Product & Project database, voor de bebouwde omgeving en recent ook het groen in de bebouwde omgeving.

De zoektocht naar circulaire product alternatieven is zoals u weet gestart vanuit de gedachte om de lopende opgave van de energietransitie niet los te zien van de opgave met betrekking tot de circulaire bouweconomie. De vraag of ‘dat circulaire product alternatief’ wel bestond was aanleiding voor het Ministerie BZK om Cirkelstad te vragen op zoek te gaan naar producten en naar een methodiek om producten te kunnen gaan vergelijken met elkaar.

GSES System en ZOOOW! | building formats hebben met o.a. Cirkelstad en ALBA Concepts, op basis van de eerste analoge product catalogus, de digitale omgeving van de Nationale Product en Project Database gerealiseerd. De database dient als hét circulaire alternatief, gevisualiseerd en gemeten met de circulaire footprint van de bouwproducten doorgerekend op basis van de Sustainable Footprint Standard – Circular Footprint die wordt gevisualiseerd in het GSES System platform.

De Nationale Product & Project catalogus visualiseert, documenteert, verifieert (middels een onafhankelijk Certificerende Instellingen netwerk) en publiceert het Circulaire Footprint certificaat met aanvullend 11 KPI’s van elk materiaal of product dat in de bouw gebruikt wordt.

KWS – PlasticRoad is recentelijk als eerste project onafhankelijk gecertificeerd en biedt opdrachtgever en opdrachtnemer inzicht, handvatten en handelingsperspectief om te blijven werken aan een beter product en betere samenwerking. “De Nationale Product-, Project Database en de mogelijkheid voor een onafhankelijke certificering maakt ons transparant en geeft ons het inzicht waar verbeterkansen liggen voor de vervolg ontwikkeling van ons aanbod en organisatie”, aldus Anne Koudstaal, Directeur Product bij PlastRoad B.V.

Opschaling

De Database voorziet in de producten en projecten m.b.t. infra & buitenruimte, vastgoed, interieur & facility management. Er staan nu 70 producten in de Database. Inmiddels hebben zich meer dan 2.500 producten zich aangemeld vanuit bestaande catalogi die ook zichtbaar willen gaan maken hoe ze een bijdrage kunnen gaan leveren aan een circulaire bouw-economie.

Integraal

De intentie van de Nationale product- en project Database is niet wie goed of slecht scoort, maar geeft inzicht waar verbeterpotentieel ligt. Verbeterpotentieel op product-, projectniveau maar ook op organisatie- en ketenniveau. Alleen zo komen we samen verder.

Doorkijk

Het GSES System verbindt daarmee tevens circulariteit aan Health & Safety, CO2, Sustainable Procurement, Corporate Social Responsibility en Biodiversiteit. Het (holistisch) samenbrengen van deze pijlers voorziet niet alleen in echte samenwerking en afstemming, maar levert bovenal een toekomstbestendige businesscase op. We zijn in staat om samen invulling gegeven aan leefbare en aantrekkelijke woon-, werk-, en leefomgeving.

Verbinden

Logischerwijs, gezien vanuit deze visie, is GSES System ook een samenwerking gestart met Groenkeur en NL Greenlabel. Om de groene en grijze sector (groenvoorziening & bouw) aan elkaar te verbinden. NL Greenlabel is pionier op het gebied van certificeringen/labels binnen de groensector. Door in kaart te brengen wat de impact van bijvoorbeeld een plant is kan je dit doorbouwen/ontwikkelen en hele gebieden/terreinen in kaart brengen. Zo heeft het GSES System samen met NL Greenlabel het terrein van Hesselink koffie in kaart gebracht en zijn impact gemeten; https://gses-system.com/circulair-materiaal-product-kaart-hesselink-koffie/. De Terreinlabels zijn ook in de Nationale Product en Project Database te vinden!

Het GSES System is een internationale overkoepelende standaard die alle certificeringen omtrent duurzaamheid onder een dak verenigt en meet op organisatie, supply chain en product en projectniveau. Ook kun je met het GSES je assets en vastgoedportefeuille op duurzaamheid, circulariteit en gezondheid meten. Het GSE-System is de internationale database waar u als bedrijf kan laten zien aan de wereld wat uw bedrijf aan duurzaamheid doet.

Bewust (toekomstbestendig) Bouwen begint nu en begint bij jezelf

Producenten kunnen hun producten aanmelden op https://cirkelstad.gses-system.com zodat de uitvoerende partijen, zoals architecten, bouwbedrijven, opdrachtgevers onderbouwde verantwoorde keuzes kunnen maken.

Doe je mee?

Over Kelly Ruigrok

“Ik ben Kelly Ruigrok, founder van het Global Sustainable Enterprise System. Ik ben deze initiatieven gestart omdat je in de wereld heel veel initiatieven, SDGs en wet- en regelgeving hebt omtrent duurzaamheid met een juiste intentie. Maar we hadden nog geen manier om dit generiek en internationaal te meten. Daarom heb ik met een groep strategisch partners een standaard ontwikkeld om vervolgens een online software platform te gaan bouwen. Op dit software platform stimuleren we bewust bouwen door middel van de Nationale Product en Project database van de bebouwde omgeving.”