Bewuste Bouwers, beste buren!

Bewuste Bouwers Zuidas Award naar nhow Amsterdam RAI Hotel

Bewuste Bouwers Zuidas Award 2019 - Barbara van Baarsel - Buro Barcode - 01

De Bewuste Bouwers Zuidas Award 2019 is donderdag 13 juni uitgereikt aan de ‘meest Bewuste Bouwer’ van de Amsterdam Zuidas. De derde editie van deze award viel in handen van het project nhow Amsterdam RAI Hotel dat wordt uitgevoerd door Pleijsier Bouw Nijkerk. Het projectteam mag zich met recht dit hele jaar de ‘beste buur’ noemen.
(op de foto: Niek Timmer, Fries Heinis, Anneke Witte)

Hoofduitvoerder Niek Timmer: “We integreren de gedragscode van Bewuste Bouwers in het bedrijf en dat brengen we steeds verder. In het begin waren sommige dingen onwennig, maar inmiddels is het de standaard geworden, ook bij onze onderaannemers die evengoed onderdeel zijn van de kwaliteit en het mooie resultaat met deze award als kroon op ons werk.”

50 projecten tegelijk (!)

Op de Zuidas wordt heel veel gebouwd, terwijl het tevens een plek is waar werken, wonen en leven samenkomen. David van Traa, directeur Bureau Zuidas: “Dit gebied kent een aantal bijzonderheden die ervoor zorgen dat we een extra beentje moeten bij zetten op het gebied van bewustzijn, veilig en zorgvuldig bouwen en goede communicatie. Niet alleen omdat er 50 projecten tegelijk aan de gang zijn, ook omdat het vaak gecompliceerde projecten zijn, midden in een hoogwaardig stedelijk gebied. We vinden het geweldig dat al deze bouwers elke dag daar de juiste aandacht aan schenken en rekening houden met de vele stakeholders.” 

David van Traa - Bewuste Bouwers Zuidas Award 2019 - Bureau Zuidas

Fries Heinis: ‘Alles komt samen op deze postzegel’

De Bewuste Bouwers Zuidas Award is dit jaar uitgereikt door Fries Heinis, bestuurslid van Bewuste Bouwers en tevens algemeen directeur Bouwend Nederland: “Alle elementen van Bewuste Bouwers komen samen op de postzegel ‘Zuidas’; van stofwolken die over fietsers waaien tot drukke verkeerspunten en geluidshinder. Het is dichtbebouwd en er is veel mobiliteit; alle stromen komen hier samen! Ik vind het een eer dat ik aan deze uitreiking mag bijdragen om de mannen en vrouwen op deze projecten in het zonnetje te zetten.” 

Fries Heinis - Bouwend Nederland - Bewuste Bouwers Zuidas Award - door Barbara van Baarsel

Vakjury en stemmen van publiek

Twaalf projecten op Amsterdam Zuidas profileren zich als Bewuste Bouwer; dat wil zeggen dat zij zich hebben aangemeld met het bouwproject en zich houden aan de gedragscode van Bewuste Bouwers. Twee jury’s, een publieksjury en een vakjury, beoordeelden de afgelopen maanden deze aangemelde bouwplaatsen. Onderdelen waarop de omgeving beoordeelde, waren onder andere netheid, informatievoorziening en maatregelen om overlast te beperken. De vakjury, bestaande uit auditors van Bewuste Bouwers, heeft de bouwplaatsen ge-audit op de pijlers van haar gedragscode: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. De uitkomsten van deze twee metingen zijn opgeteld en daaruit is gebleken dat nhow Amsterdam RAI Hotel het hoogst scoort en met de felbegeerde award naar huis gaat.

Pleijsier Bouw Nijkerk - nhow Amsterdam RAI Hotel - door Barbara van Baarsel

Podiumplaatsen voor Hourglass Kenniskwartier en Amsterdam Hotel van der Valk Zuidas

Het project scoort een 9,1 met de audit en behaalt bovendien de maximale score van het publiek. Op de tweede plaats is geëindigd Hourglass Kenniskwartier, gerealiseerd door Hurks Bouw en Vastgoedontwikkeling (auditscore 8,9 en maximale score publiek). Amsterdam Hotel van der Valk Zuidas, tevens van Pleijsier Bouw Nijkerk, sluit de rij met een derde podiumplaats (auditscore 8,0 en maximale score publiek).

Pleijsier Bouw Nijkerk - nhow Amsterdam RAI Hotel - door Barbara van Baarsel
Pleijsier Bouw Nijkerk - nhow Amsterdam RAI Hotel - door Barbara van Baarsel
Pleijsier Bouw Nijkerk - nhow Amsterdam RAI Hotel - door Barbara van Baarsel

Hoge scores op de Zuidas

Het merendeel van alle door Bewuste Bouwers ge-audite projecten scoorde overigens ver boven het landelijk gemiddelde dat ligt op 7,1 ten opzichte van 7,9 op de Zuidas. Naast deze goede scores inspireren deze Bewuste Bouwers ook met Goede Voorbeelden en Best Practices. Dat zijn cases die voor deelnemers van Bewuste Bouwers beschikbaar zijn zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen.

Over nhow Amsterdam RAI Hotel

Pleijsier Bouw Nijkerk is in september 2016 gestart met de realisatie van het nhow Amsterdam RAI Hotel op de Zuidas. Naar verwachting wordt het project eind september 2019 opgeleverd. Het hotel wordt in opdracht van COD, Being Development en NH Hotel Group gerealiseerd, naar een ontwerp van OMA en zal het grootste hotel van de Benelux zijn. Het telt een groot aantal bijzondere faciliteiten, zoals een televisiestudio, skybar, galerie, beeldentuin en een spa. En dat alles in een pand met opvallend ontwerp van 91 meter hoog, 650 kamers en een oppervlakte van 37.000 vierkante meter, exclusief parkeergarage. 

Over de Bewuste Bouwers Zuidas Award

De Bewuste Bouwers Zuidas Award is een initiatief van stichting Bewuste Bouwers en Amsterdam Zuidas. Zij geven op een positieve manier aandacht aan het belang van een veilige en omgevingsvriendelijke bouwplaats. Samen toetsen zij hoe een aannemer bijdraagt aan dit doel. De Bewuste Bouwers Zuidas Award is – net als de twee eerdere versies – ontworpen door kunstenaar A.E. (Bert) den Ouden uit Gouda.

Fotocredits: Barbara van Baarsel – Buro Barcode