Bewuste Bouwers, beste buren!

Best Practice: snoep laat mensen van hun fiets stappen

Mobilis - Fietsenstalling Kongingin Julianaplein - Bewuste Bouwers


Het project: Fietenstalling Koningin Julianaplein

TBI-onderneming Mobilis realiseert in opdracht van de gemeente Den Haag een ondergrondse fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein. In deze ondergrondse stalling kunnen straks zo’n 8.500 fietsen gestald worden. De stalling staat in rechtstreekse verbinding met de stationshal en daardoor lopen reizigers straks direct vanuit de stalling richting de treinen of ander openbaar vervoer. De nieuwe stalling onder het KJ-plein is volgens planning begin 2018 gereed, terwijl tijdens de bouwwerkzaamheden alle kantoren, winkels en woningen in de omgeving goed bereikbaar blijven.

Mobilis - Fietsenstalling Kongingin Julianaplein - Bewuste Bouwers

Eerste indruk
De eerste indruk die mensen krijgen van een bouwplaats is bepalend voor hun verdere beeldvorming. Daar houdt de auditor van Bewuste Bouwers, in dit geval Els Geurts, altijd goed rekening mee. Haar eerste indruk kreeg zij vanaf de negende verdieping vanaf kantoorpand Stichtingen, waar Mobilis een aantal kantoorruimtes huurt. “Vanaf daar kon ik duidelijk zien dat de bouwplaats slim is ingericht en er georganiseerd uitziet. Het valt mij op dat, ondanks de drukke stationslocatie, er geen zwerfafval ligt en voetgangers duidelijk lijken te weten waar zij moeten zijn,” aldus Els.

Mobilis - Fietsenstalling Kongingin Julianaplein - Bewuste Bouwers

Op de vijf pijlers waar auditors op toetsen is op dit project in alle gevallen boven de norm gepresteerd; de categorieën Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd hebben hoog gescoord (een 8 of hoger). Om een beter beeld te geven lichten we er een uit, die tevens beoordeeld is als Best Practice. Een goed voorbeeld waar de branche haar voordeel mee kan doen.

Ter illustratie: de pijler Veilig
Bewuste Bouwers werken veilig voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. Dat wil zeggen dat bouwactiviteiten geen onaanvaardbaar risico vormen voor de veiligheid van deze personen. Ook is de omgeving van het project, en zijn de toegangswegen en informatiepunten veilig voor hen.

Om dit te bewerkstelligen neemt het projectteam maatregelen. In dit geval is onder meer een hijsplan en een hijsprotocol gemaakt, worden er op dagen dat hijswerkzaamheden plaatsvinden 11 verkeersregelaars ingezet en wordt bij een afsluiting of omleiding gebruik gemaakt van een slagboom. Andere maatregelen die worden genomen zijn: vervoer alleen buiten de spits, altijd twee verkeersregelaars bij de in- uitgang van de bouwplaats, een stopplaats voor bouwverkeer langs de snelweg en bouwverkeer kan rond op de bouwplaats. Voor de rioleringswerkzaamheden moet de stoep open, daarom is een degelijke alternatieve route ingericht met stelconplaten en bouwhekken. De gemeente zet fietscoaches in, zij zorgen ervoor dat doorgangen vrij blijven van fietsen en zo toegankelijk blijven voor hulpdiensten. Voor de entree van het naastgelegen Babylon wordt markering op de grond aangebracht. Dit is overlegd met een verkeerskundige, om te voorkomen dat fietsers tegen voetgangers, die uit Babylon komen, botsen. Fietsers worden met markering op de grond naar de fietsenstalling geleid. In de uitvoerderskeet is een AED aanwezig en voor bezoekers zijn PBM’s aanwezig. En, de bouwplaats is voorzien van beveiliging.

Mobilis - Fietsenstalling Kongingin Julianaplein - Bewuste Bouwers

Mobilis - Fietsenstalling Kongingin Julianaplein - Bewuste Bouwers

Best Practice: snoep doet wonderen
Dan de Best Practice binnen deze pijler: gedurende de werkzaamheden langs de doorgaande weg zijn fiets- en voetgangerscontainertunnels geplaatst. In de periode dat fietsers en voetgangers gezamenlijk door een containertunnel moesten, nam één van de verkeersregelaars het initiatief om snoep uit te delen. Dit had als effect dat fietsers ook daadwerkelijk afstapten, waarmee het beoogde doel werd bereikt. Dit goede initiatief is door Mobilis voortgezet gedurende de hele periode dat de containers in gebruik waren. Niet alleen het idee, ook de uitvoering wordt door Bewuste Bouwers gewaardeerd met het predicaat Best Practice.

Mobilis - Fietsenstalling Kongingin Julianaplein - Bewuste Bouwers

Omgevingsmanager Karina Wilting over de actie van de verkeersregelaar: “De verkeersregelaars zijn heel betrokken bij het project en dat zie je dan ook terug in zo’n individueel initiatief waar wij met Mobilis weer positief op zijn ingesprongen. In de media werd negatief gesproken over het feit dat fietsers af moesten stappen, met name omdat het beleid in Den Haag er op gericht is dat fietsers te allen tijde vrij baan moeten hebben. Ook in de praktijk bleek dat mensen er niet heel vrolijk van werden. De verkeersregelaar heeft hier een mooie draai aan weten te geven!”

Op de vraag of mensen alleen ‘lekker werden gemaakt’ met snoep antwoordt Karina: “We dachten nog aan fruit, maar vonden dat we dan wel heel veel van de verkeersregelaar moesten vragen: een tas met snoepjes en drop is tenslotte makkelijker te hanteren dan een mand met appels en bananen.”

Toename in werkplezier
Of de werkdruk van de verkeersregelaar niet toenam nu hij een ‘extra taak’ op zich had genomen? “Nee, we hadden al specifiek een verkeersregelaar aangewezen die zich enkel bezig hoefde te houden met de verzoeken aan fietsers om af te stappen, terwijl een ander het verkeer verder begeleidde. Sterker nog; het was geen toename in werkdruk, maar een toename in werkplezier! Niet is leuker dan mensen te zien lachen…”

Mobilis - Fietsenstalling Kongingin Julianaplein - Bewuste Bouwers

Meerwaarde gedragscode?
“Ja, de ‘maatregelen’ die in deze pijler genomen zijn zorgen voor een goede beoordeling. Maar ook op het punt ‘bewustwording & communicatie’ laat deze bouwplaats zien hoe het kan,” zo stelt Els Geurts. Enkele voorbeelden hiervan: iedereen ontvangt bij het aantreden van de bouwplaats een route- en parkeerinstructie, bezoekers worden begleid op de bouwplaats en zij worden geattendeerd (zowel mondeling als via signing) op verplichte PBM’s.”

De meerwaarde van de gedragscode van Bewuste Bouwers is voor Karina heel duidelijk: “Het helpt ons nog iets meer vanuit de bril van de omgeving te kijken. Letterlijk over de schutting.”