Header

Dit jaar zijn al 200 nieuwe bouwplaatsen aangemeld bij Bewuste Bouwers, wat het totaal op bijna 1.750 brengt. Steeds meer aannemers realiseren zich dat verandering begint bij bewustwording. We zijn hier meer dan verheugd over. Zoals een hoofduitvoerder van Lokhorst in onderstaand bericht ook wel zegt: "Over een paar jaar is het gemeengoed". Of Fries Heinis in zijn portretartikel: "Iedereen zou BB-er moeten zijn". Dat is het streven, en daar gaan we voor!

Lees ook in deze nieuwsbrief weer de ins & outs van onze Bewuste Bouwers en raak geïnspireerd door cases, goede voorbeelden en inzichten uit de praktijk.

Ilja Werkhoven
Directeur Stichting Bewuste Bouwers

---

VerbeterDeBouw App gelanceerd; interactie was niet eerder zo eenvoudig 

Bewuste Bouwers heeft deze week de VerbeterDeBouw App gelanceerd. Een handige applicatie die het nóg eenvoudiger maakt ergens melding van te maken, opbouwende kritiek of een compliment te geven aan een bouwplaats. Zowel door de omgeving als door de vakmensen op het project zelf. En de aannemer kan direct feedback geven aan de melder - zo eenvoudig kan communicatie zijn. Samen maken we de slogan waar: Bewuste Bouwers, beste buur. 

Lees verder

---

Fries Heinis: "Streef een cultuur na waarin je elkaar aanspreekt"

Fries (48) is sinds eind 2014 Algemeen Directeur van de grootste belangenvereniging in de bouwsector: Bouwend Nederland.

Ook is hij bestuurslid van Bewuste Bouwers en daarom spreken we af in de ‘headquarters’ van Bouwend Nederland; het ‘Bouwhuis’ in Zoetermeer.

We hebben het over het verleden, borrelbanen, bestaansrecht van belangenverenigingen en uiteraard over Bewuste Bouwers. Lees verder

---

Project gewaardeerd met Best Practice én Goede Voorbeelden

Projecten hebben hun eigen unieke omgeving en werkwijze. Dankzij de audits zien we regelmatig Goede Voorbeelden en Best Practices waar de markt wat aan heeft.

In elke nieuwsbrief nemen we je mee naar zo'n inspirerende casus. Deze keer The Olympic Amsterdam 1931 én 1962, uitgevoerd door Lokhorst.

Lees verder

---

Mooi, zo'n nieuwe app, maar hoe werkt het eigenlijk?

Wat is er veranderd aan verbeterdebouw.nl en hoe werkt de VerbeterDeBouw App; hoe kan je een melding plaatsen of juist afhandelen, hoe voeg je gebruikers toe aan je project?


Dit en meer lees je in de overzichten met veel gestelde vragen:

>> Inloggen account project aanmelden – veel gestelde vragen

>> Een nieuwe melding plaatsen – veel gestelde vragen

 

---

Meld je aan voor het BLVC Café in Utrecht


Het vijfde BLVC Café staat deze keer in het teken van Leefbaarheid. Naast een plenaire sessie kun je ook op 5 oktober a.s. in het Stadskantoor Utrecht drie workshops volgen over dit thema. Vervolgens kun je verder doorpraten en netwerken tijdens de borrel.

Meld je hier aan

---

Winnaar Bewuste Bouwers Zuidas Award...

Tijdens de Dag van de Bouw werd voor het eerst de Bewuste Bouwers Zuidas Award uitgereikt aan de ‘meest bewuste bouwer’ van de Zuidas in Amsterdam. De award viel in handen van het project Goede Doelen Loterijen dat wordt uitgevoerd door J.P. van Eesteren. Lees verder

---

Wist je dat ...

... er op dit moment bijna 400 bouwplaatsen actief zijn? 

... het aantal aangemelde projecten heel snel groeit? Inmiddels zijn er sinds de start van Bewuste Bouwers al bijna 1.750 bouwprojecten aangemeld.

... aangesloten projecten gratis posters en een bouwhekbanners kunnen bestellen? Er is tegen betaling extra materiaal beschikbaar. Kijk op www.bewustebouwers.nl/bestellen voor meer informatie.

... je op de hoogte kunt blijven van nieuw aangemelde bouwplaatsen en alle ontwikkelingen rondom Bewuste Bouwers via Twitter en LinkedIn?

... je goede voorbeelden en best practices kunt halen uit het Jaarverslag 2016? Bekijk ze hier!

... je inzage krijgt in het bestuurlijk jaarverslag met informatie over de behaalde resultaten, de werkwijze van het bestuur en het gevoerde beleid van de directie?

---

Om niet te vergeten


22 juni                    Landelijke Omgevingsmanagement Dag

5 en 20 sept            Keynote Bewuste Bouwers tijdens New Builders bijeenkomsten

3 oktober                Studiedag DGBC voor BREEAM Experts

5 oktober                BLVC Café - Stadskantoor Utrecht

7 november             Studiedag DGBC voor BREEAM Experts

27 november           Innovatiedag Waterbouw

12 december           Studiedag DGBC voor BREEAM Experts

---
---