Bewuste Bouwers, beste buren!

10-jarig bestaan Bewuste Bouwers

Op 26 november 2019 is het precies 10 jaar geleden dat vier grote bouwbedrijven, te weten VolkerWessels, Strukton, Koninklijke BAM Groep en Ballast Nedam, het initiatief hebben genomen om stichting Bewuste Bouwers te realiseren. Sindsdien is er veel gebeurd en is stichting Bewuste Bouwers een begrip geworden in de gehele bouwsector én bij opdrachtgevers.

Terugblik: mijlpalen

Met veel zorg is de gedragscode ontwikkeld waar partijen zich aan committeren en waar deze op getoetst worden door professionele auditors. Dit wordt gedaan op basis van de vijf pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. Veel projectleiders weten inmiddels de weg naar stichting Bewuste Bouwers te vinden en anno 2019 zijn er al meer dan 2.500 bouwplaatsen aangemeld en gecontroleerd. We zien dan ook steeds meer aandacht voor het Bewust Bouwen; bewust van de risico’s voor de opdrachtgever, de aannemer, de medewerkers op de bouwlocaties, de omgeving en het milieu. Trots zijn we op de vele Goede Voorbeelden en Best Practices, die we graag en structureel in het zonnetje zetten. Het tienjarig bestaan is een mooi moment om met elkaar even terug te blikken en te zien waar we nu staan.

Vooruitblik: Raad van Advies 

De toekomst vraagt om nog meer zorg en inspanning om projecten met zo weinig mogelijk hinder tot een goed einde te brengen. Steeds meer invloeden van buitenaf vragen aandacht. Denk daarbij ook aan nieuwe contractvormen, de invoering van de Omgevingswet, de nieuwe Wet op de kwaliteitsborging, maar ook het Programma Aanpak Stikstof, de gigantische opgaven om woningen te realiseren, bruggen te renoveren enzovoort. Hebben we dan voldoende kennis, capaciteit, ruimte, budget en gelden dan de juiste randvoorwaarden om bewust te kunnen (blijven) bouwen? Om tijdig te kunnen anticiperen op deze vraagstukken, introduceert Bewuste Bouwers tijdens het jubileum op 26 november de Raad van Advies, die ons verder helpt de juiste dingen te doen en de dingen juist te doen.

Persoonlijke uitnodiging

Kortom, we hebben veel te vieren, veel te bespreken en veel te doen met elkaar. Op 26 november blikken we terug op de afgelopen jaren en volgt er een inspirerende sessie die feestelijk wordt afgesloten. Deelname vindt plaats op persoonlijke uitnodiging. Uiteraard houden we je ook via onze website op de hoogte.